Anemia spowodowane brakiem żelaza

www.resortmed.com.pl masaż relaksacyjny gdynia

Jest taki rodzaj anemii czyli niedokrwistości, która spowodowana jest niedoborem żelaza. Inaczej zwie się ją niedokrwistością syderopeniczną, niedobarwliwą lub mikrocytarną. Występuje ona najczęściej u niemowląt między szóstym a osiemnastym miesiącem życia.

Przyczyną niedoboru żelaza jest niedostateczne zaopatrzenie w ten pierwiastek przy zwiększonym jego zapotrzebowaniu. Do najczęstszych przyczyn takowego niedoboru zaliczamy: zmniejszone zapasy w życiu płodowym, fakt, iż dziecko jest wcześniakiem i nie jest karmione mlekiem matki, a także zaburzenia wchłaniania i szybki rozwój. U dorosłych taka niedokrwistość może być skutkiem przewlekłego krwawienia, stymulującego szpik do zwiększenia tempa erytropoezy, doprowadzając do wyczerpania ustrojowych zapasów żelaza.

U kobiet najczęstszą przyczyną są obfite krwawienia miesięczne. U kobiet po menopauzie i u mężczyzn w piątej dekadzie życia oraz starszych częstą przyczyną przewlekłego krwawienia mogą być zmiany dysplastyczne w obrębie układu pokarmowego. Innym częstym miejscem krwawienia są owrzodzenia żołądka i dwunastnicy.

W tym przypadku należy wykluczyć obecność zmiany o charakterze nowotworowym.