mniej znane Proces

Działalność kancelarii prawnej w zakresie prawa nieruchomości i prawa budowlanego

www.lumalamp.pl komornik swarzędz

W zakresie prawa nieruchomości kancelaria prawna prowadzi audyty prawne nieruchomości.

Zajmuje się doradztwem przy nabyciu nieruchomości, bada księgi wieczyste oraz rejestry gruntów, przygotowuje umowy sprzedaży oraz kupna nieruchomości.

www.gok-psary.pl

Kancelaria prawna zajmuje się też regulacją stanów prawnych nieruchomości (uwłaszczenie, zasiedzenie, zwrot nieruchomości, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych), udziela pomocy przy współpracy z organem w uzyskaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń, pozwoleń, decyzji organów administracji związanych z nieruchomością.

Zajmuje się też gospodarką nieruchomości Skarbu Państwa.

Ponadto kancelaria prawna opracowuje najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe dotyczące inwestycji w nieruchomości.

W zakresie prawa budowlanego kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej we wszystkich aspektach procesu inwestycyjnego.

Przygotowuje i negocjuje umowy oraz prowadzi doradztwo w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej.