Działalność kancelarii prawnej w zakresie prawa nieruchomości i prawa budowlanego

komornik swarzędz

W zakresie prawa nieruchomości kancelaria prawna prowadzi audyty prawne nieruchomości.

Zajmuje się doradztwem przy nabyciu nieruchomości, bada księgi wieczyste oraz rejestry gruntów, przygotowuje umowy sprzedaży oraz kupna nieruchomości.

Kancelaria prawna zajmuje się też regulacją stanów prawnych nieruchomości (uwłaszczenie, zasiedzenie, zwrot nieruchomości, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych), udziela pomocy przy współpracy z organem w uzyskaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń, pozwoleń, decyzji organów administracji związanych z nieruchomością.

Zajmuje się też gospodarką nieruchomości Skarbu Państwa.

Ponadto kancelaria prawna opracowuje najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe dotyczące inwestycji w nieruchomości.

W zakresie prawa budowlanego kancelaria udziela kompleksowej porady prawne katowice we wszystkich aspektach procesu inwestycyjnego.

Przygotowuje i negocjuje umowy oraz prowadzi doradztwo w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej.