Działalność kancelarii prawnej w zakresie prawa energetycznego

https://kancelaria-libero.pl/kary-porzadkowe-dla-pracownika-w-kodeksie-pracy/ https://przelambariery.pl/Renta-Socjalna-chelp-pol-50.html

W zakresie prawa energetycznego kancelaria prawna zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem, obrotem, dystrybucją oraz magazynowaniem energii elektrycznej, gazu oraz ciepła. W tym zakresie wydaje ustne oraz pisemne opiniowanie o prawie energetycznym, interpretuje dyrektywy oraz rozporządzenia unijne, które mogą znajdować zastosowanie w działalności zainteresowanych podmiotów. Kancelarie prawne udzielają też doradztwa na rzecz odbiorców paliw oraz energii elektrycznej, rozstrzygają kwestie związane z uzyskiwaniem koncesji, zezwoleń w zakresie elektroenergetyki oraz gazownictwa.

Świadczą też kompleksową obsługę prawną procesów inwestycyjnych w energetyce oraz ochronie środowiska. W zakresie działań kancelarii prawnych leży też opiniowanie oraz przygotowywanie umów dotyczących sprzedaży energii oraz paliw (w tym gazu), dostępu do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Kancelarie negocjują też umowy z dostawcami.