Działalność kancelarii prawnej w zakresie prawa energetycznego

https://www.komornik-tomczak.pl/ http://supportme.pl/doradca-podatkowy1/

W zakresie prawa energetycznego kancelaria prawna zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem, obrotem, dystrybucją oraz magazynowaniem energii elektrycznej, gazu oraz ciepła. W tym zakresie wydaje ustne oraz pisemne opiniowanie o prawie energetycznym, interpretuje dyrektywy oraz rozporządzenia unijne, które mogą znajdować zastosowanie w działalności zainteresowanych podmiotów. Kancelarie prawne udzielają też doradztwa na rzecz odbiorców paliw oraz energii elektrycznej, rozstrzygają kwestie związane z uzyskiwaniem koncesji, zezwoleń w zakresie elektroenergetyki oraz gazownictwa.

Świadczą też kompleksową obsługę prawną procesów inwestycyjnych w energetyce oraz ochronie środowiska. W zakresie działań kancelarii prawnych leży też opiniowanie oraz przygotowywanie umów dotyczących sprzedaży energii oraz paliw (w tym gazu), dostępu do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Kancelarie negocjują też umowy z dostawcami.