Jak wybrać notariusza?

notariusz poznań cennik niemieckie prawo pracy wypowiedzenie

W życiu każdego człowieka przychodzi moment, w którym ze względu na podejmowane zadania i realizowane plany, zmuszony jest do skorzystania z usług kancelarii notarialnej. Notariusz, czyli pracownik notariatu o wysokich kompetencjach zdobytych na drodze wieloletniego procesu edukacji to osoba, która pomoże nam w przeprowadzeniu określonych czynności zgodnie z prawem oraz sporządzi dokumenty mające charakter aktów urzędowych. A jak wybrać notariusza? Nie trudno się domyślić, że w poszukiwaniach najważniejszym kryterium powinna być dla nas jakość usług świadczonych przez daną kancelarię notarialną.

Jednakże równie istotna powinna być dostępność tychże usług oraz opinia i renoma, jaką cieszy się dany notariusz wraz z kancelarią, w której pracuje w środowisku prawniczym. Nie ulega wątpliwości, że przy doborze kancelarii notarialnej warto zwrócić uwagę na wysokość opłat pobieranych za świadczone przez nią usługi, bowiem w tym temacie możemy spotkać się ze znaczną rozbieżnością w zależności od kancelarii notarialnej ze względu na to, że ustawa określa tylko maksymalny poziom taksy notarialnej, którą za daną czynność notariusz może pobrać od klienta. Nie ulega wątpliwości, że wybór notariusza nie należy do zadań łatwych, a jednocześnie jest bardzo istotny, ponieważ może decydować nie tylko o jakości i tempie świadczonych przez daną kancelarię czynności notarialnych, ale także kwocie, o jaką uszczuplimy nasz budżet ze względu na podejmowane przy pomocy wykwalifikowanego notariusza kroki.

Kancelaria CKKP – Kancelaria prawna w Rzeszowie.