Świadczenie usług przez kancelarie w zakresie prawa korporacyjnego

prawo do świadczenia http://www.notariat-poznan.pl/

W zakresie prawa korporacyjnego kancelarie pomagają swoim klientom przede wszystkim w bieżącej obsłudze spółek prawa handlowego, obsłudze organów spółek, jak również przy opracowywaniu projektów umów, statutów oraz regulaminów spółek prawa handlowego. Kancelarie świadczą też doradztwo prawne przy tworzeniu spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji oraz stowarzyszeń. Pomagają w łączeniu, podziałach oraz w przekształcaniu spółek.

Przygotowują wszelkie dokumentacje dla Krajowego Rejestru Sądowego. Kancelarie reprezentują też swoich klientów w ramach postępowań rejestrowych spółek, sporządzają projekty i negocjują umowy pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami, jak również rozwiązują spory pomiędzy nimi. Ponadto kancelarie prawne dokonują analizy stanu prawnego spółek oraz dają propozycje działań restrukturyzacyjnych.

www.uniquerockfestival.pl

Świadczą także pomoc w przygotowywaniu obowiązkowych sprawozdań spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz w przypadku upadłości spółki.