mniej znane Proces

Zakres usług kancelarii prawnych

Każda kancelaria prawna świadczy usługi prawne z określonego zakresu. Wśród nich najczęściej są porady w zakresie prawa cywilnego, handlowego, zamówień publicznych oraz obsługa prawna firm Rzeszów.

Kancelarie oferują pomoc prawną przedsiębiorcom, instytucjom, a także osobom fizycznym. Zapewniają szeroki zakres usług doradczych w wielu dziedzinach prawa, reprezentują także swoich klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Kancelarie prawne doradzają np. w zakresie prawa zobowiązań, prawa spadkowego oraz prawa rzeczowego.

Zajmują się przygotowaniem, opiniowaniem oraz negocjowaniem umów. Oferują też usługi w zakresie obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego, zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek osobowych.

Kancelarie pomagają też swoim klientom w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Oferują też pomoc przy wdrażaniu projektów unijnych w ramach różnych programów operacyjnych.

bhp gliwice

Świadczą też porady w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz zatrudnieniem.