Charakterystyka egzaminu na aplikację notarialną

Mniejszościowi Jak wyjść z długów

Aplikacja notarialna, czyli praktyka absolwenta kierunku prawniczego, która polega na zaznajomieniu aplikanta z całokształtem pracy notariusza, to obowiązkowy etap na drodze prawniczej kariery. Jednakże aby ją odbyć, należy z pomyślnym wynikiem zdać egzamin na aplikację notarialną, który bez wątpienia wymaga sumiennego przygotowania i ogromnej wiedzy, ale także logicznego myślenia i wszechstronności w ocenie świata. Egzamin na aplikację notarialną ma formę rozbudowanego testu pisemnego, który opiera się na150 pytaniach jednokrotnego wyboru.

Uzyskanie pozytywnego wyniku będące równoznaczne z dostaniem się na aplikację notarialną, wymaga od przyszłego aplikanta zdobycia co najmniej 100 punktów. Na rozwiązanie arkusza zadań egzaminu na aplikację notarialną przeznaczonych jest 180 minut. Jeśli chodzi o zakres materiału obowiązujący przyszłych aplikantów na ten egzamin, warto zaznaczyć, że jest on wyjątkowo rozbudowany, bowiem obejmuje takie dziedziny jak prawo cywilne i rodzinne, prawo pracy, prawo Unii Europejskiej, ale także prawo o ustroju sądów i prokuratur czy prawo gospodarcze.

Absolwenci studiów prawniczych, którym uda się pomyślnie zdać egzamin na aplikację notarialną, rozpoczynają trwającą 30 miesięcy praktykę notarialną u notariusza wyznaczonego przez izbę notarialną bądź u notariusza, z którym sami zawarli umowę o pracę. Nie ulega wątpliwości, że droga zawodowa notariusza jest bardzo długa i trudna. Uzyskanie tytułu magistra prawa pozwala przystąpić do egzaminu na aplikację notarialną, po której zakończeniu należy zdać egzamin notarialny będący gwarantem i potwierdzeniem zdobytej wiedzy oraz umożliwiający pracę w zawodzie.