W jakiej sytuacji notariusz nie wyda aktu poświadczenia dziedziczenia?

kradzież pieniędzy z konta pomoc prawna dla polaków w niemczech

Akt poświadczenia dziedziczenia to forma stwierdzenia nabycia spadku na drodze postępowania spadkowego, w którym wyróżnia się dwa etapy.

Pierwszy z nich dotyczy sporządzenia protokołu dziedziczenia, natomiast drugi opiera się na sporządzeniu samego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jednakże prawo o notariacie bardzo precyzyjnie określa przypadki, w których notariusz nie ma prawa wydać aktu poświadczenia dziedziczenia.

A jakie sytuacje możemy wśród nich wyróżnić? Przede wszystkim z odmową wykonania czynności notarialnych przez kancelarię spotkamy się w momencie, gdy w stosunku do spadku został już wcześniej sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane zostało postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Z odmową sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza spotkamy się także w sytuacji, gdyspadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto notariusz ma obowiązek odmowy sporządzenia aktu, jeżeli w toku pierwszego etapu postępowania spadkowego, czyli sporządzania protokołu, wyjdą na jaw okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzaniu nie były obecne wszystkie osoby mogące być spadkobiercami lub gdy okaże się, że spadkodawca pozostawił po sobie testament.

Kancelaria CKKP – sprawdzony adwokat w Rzeszowie.

Nie ulega wątpliwości, że w swojej pracy notariusz musi kierować się przepisami i postępować zgodnie z zasadami zawartymi w prawie o notariacie.

Dlatego też istnieją sytuacje, w których możemy spotkać się z odmową wydania przez daną kancelarię notarialną aktu poświadczenia dziedziczenia.