Egzamin notarialny

http://www.carstens.pol.pl/ Pomoc prawna Bolesławiec

Notariusz to niezwykle przyszłościowy zawód, o którym marzy wielu studentów kierunku prawniczego. Jednak zdobycie go wymaga wieloletniej nauki, przystąpienia do licznych egzaminów oraz odbycia praktyki, która stanowi wstęp do przyszłej pracy w zawodzie, ale jest także bardzo cennym źródłem doświadczenia oraz możliwością czerpania z dorobku doświadczonych przedstawicieli tej profesji. Nie ulega wątpliwości, że na drodze prowadzącej do osiągnięcia uprawnień notarialnych bardzo istotny jest ostatni etap, którym jest egzamin notarialny. Poprzedzają go pięcioletnie studia magisterskie z zakresu prawa oraz trwająca 30 miesięcy aplikacja notarialna, czyli praktyka absolwenta przygotowująca go do wykonywania obranego zawodu prawniczego.

Radca prawny Kraków

Egzamin notarialny wieńczy więc nie tylko 2,5 roku praktycznej nauki zawodu, ale cały długi i żmudny etap studiowania nauk prawnych. A jak wygląda tenże egzamin? Nie trudno się domyślić, że jest niezwykle skomplikowany i wymaga od przyszłych notariuszy ogromnej wiedzy i umiejętności logicznego myślenia. Składa się on zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej, które opierają się na opracowaniu projektów aktów notarialnych, wsytawieniu opinii prawnej na podstaweie przedstawionego problemu oraz udzieleniu odpowiedzi na losowo wybrany zestaw pytań. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego oznacza rozpoczęcie pracy w zawodzie i zdobycie profesji cieszącej się zaufaniem publicznym.

Jednakże warto pamiętać, że zdobycie kwalifikacji zawodowych nie oznacza końca edukacji, bowiem notariusz powinien nieustannie rozszerzać swoje kompetencje.